Rekrutacja

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym od godziny 7:30 do 12:30 i od 13 do18. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin.

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w świetlicy (około 2 godz).

Rekrutację prowadzimy przez cały rok.

Nie pobieramy opłat:

wpisowe: 0 zł

czesne: 0 zł

Cena obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (łącznie 5 godzin dziennie).

 

Niezbędne dokumenty to:

  • karta zgłoszenia Dziecka do naszego przedszkola,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez państwową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.